Клиенти

Вивати изгражда дългосрочни партньорства като подхожда индивидуално към всеки клиент и гарантира качествено и навременно изпъление на възложените задачи. Наши клиенти са много български и чуждестранни фирми, които продължават да ни се доверяват за доставянето на техните рекламни материали.
Щастливи сме да преставим част от нашите клиенти:

Благодарим Ви за доверието!