Graphic designer working in office

Проекти

Идеите…

„Греховете на рекламата се ограничават
само до креативността на нейните критици.”

Джери Киркпатрик
Laptop showing typesetting software  on graphic designer workspace

Най-ново

„Често простата промяна на посланието

променя ефективността на рекламата

с 5-10 пъти.”

Клод Хопкинс

Помислете какво е вашето послание когато
подарявате корпоративен подарък.