Графичен

дизайн

BrandIdentity_1

Какво е графичен дизайн?

На първо четене, може да изглежда като изключително сложна концепция,

тъй като включва аспекти на маркетинг, изкуство, технологии и обслужване на клиенти .

Задачата на добрия дизайнер е визуално да разкаже история по начин,

който подкрепя съобщението на бранда и същевременно създава емоция.

Крайната цел е съчетването на форма и функции.

Графичният дизай е изкуство, изкуството да се съчетава красивото с функционалното.

НИЕ ПРАВИМ ИЗКУСТВО 30 ГОДИНИ.

 

Изкуство или технологии?

Графичният дизайн комбинира изкуство с технология, за да комуникира

идеи чрез изображения, дигитални или на физически носител.

Целта е: разработване на цялостни решения за дизайн на реклами,

брошури, списания, корпоративни отчети и др.

Създаване на бранд идентичност и комуникативни

стратегии, на корпоративна и бранд комуникация

Young woman drawing creativity in a notebook
Grafichen design

 

Какво ви предлагаме?

Определяне обхвата на проекта

Консултации относно стратегии за достигане до определена аудитория със средствата на дизайна

Определяне на съобщението, което дизайнът трябва даноси

Създаване на изображения, които идентифицират продукт или предават съобщение

Разработване на графични или визуални изображения за илюстрации на продукти, лого и уебсайт

Постоянна комуникация с клиента по време на работния процес